• 06 - 23 31 41 13
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

Debster's Missie & Visie

Missie.

Stichting Debster’s zet zich in voor minima gezinnen en gezinnen met een beperkt maandbudget binnen de Drechtsteden. Dit initiatief is gestart vanwege de veelal stille armoede onder gezinnen in Dordrecht en in de directe omgeving. In de huidige economie is het voor veel gezinnen moeilijk rondkomen per maand. Gezinnen kunnen worden afgewezen door andere hulpverlenende instanties, omdat ze bijvoorbeeld een paar euro boven de toelatingsnorm/grens zitten. St. Debster’s heeft mede hierom besloten om zich  juist voor déze gezinnen in te zetten.

 • Het inzamelen en gratis verstrekken van kleding, schoenen, houdbare levensmiddelen,persoonlijke verzorgingsproducten, kinderverjaardagen cadeautjes, zwangerschappakketten, van nieuwe schoenen en kleding uit schenking over de minima gezinnen en gezinnen met een beperkt maandinkomen ter verbetering van hun leefsituatie.
 • Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan minima gezinnen en gezinnen met een beperkt maandinkomen om aansluiting met de maatschappij te blijven houden, het voorkomen van een sociaal isolement en eenzaamheid.
 • De missie van St.Debster’s is vooral praktisch van aard en wordt vormgegeven door haar activiteiten. Met een “Hands On” mentaliteit
 • Debster’s stimuleert een nauwe samenwerking met diverse andere hulpverlenende instantie ter bestrijding van armoede zoals de Gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst,Stichting Anders, Woningbouw verenigingen, Samen Dordt, Dordtse Helden, Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
 • Een combinatie van armoede bestrijding, sociale verbinding en duurzaamheid, recycling van kleding en schoenen, zo levert St. Debster’s  een waardevolle bijdrage aan de bestaanszekerheid van minima gezinnen en gezinnen met
 • een beperkt maandinkomen
 • De stichting heeft niet tot doel uitkeringen te doen aan oprichter of bestuursleden
 • Noch aan hen die deel uitmaken van de organisatie
 • De stichting beoogt algemeen nut
 • De stichting heeft geen winstoogmerk
 • De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers
 • Het bestuur werkt onbezoldigd

Visie

 • De werkzaamheden van St Debster’s komen voort uit het hart en de passie om déze doelgroep een extra steuntje in hun bestaan te geven. St. Debster’s  vraagt van de gezinnen om onderling een cirkel te vormen. Opdat zij klaar kunnen staan voor elkaar, in de wijk waar zij wonen. In iedere wijk in de Drechtsteden is er een uitgiftepunt vanuit St. Debster’s. En zo ook een vrijwilliger van de Stichting aanwezig.
 • Debster’s wil deze minima gezinnen en gezinnen met een beperkt maandinkomen onderling verbinden en ondersteunen. ( sociaal-maatschappelijke cohesie)
 • Debster’s is een sociaal-duurzaam initiatief met vrijwilligers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wanneer het gezin wordt opgenomen bij St. Debster’s, wordt er indien mogelijk, een tegenprestatie van het gezin verwacht. De tegenprestatie kan bestaan uit een dagdeel mee helpen bij de diverse activiteiten van St.Debster’s. Of een gezin helpen bij St.Debster’s met iets praktisch zoals op de kinderen passen. Of de hond uitlaten wanneer er even niemand thuis is.
 • De tegenprestatie heeft mede als doel om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen en zo mogelijk naar structurele arbeid te leiden of vak opleiding te gaan volgen. (positieve uitstroom). Dit betreft dan het thema vrijwilligerswerk bij de Stichting. Of bij een andere betrokken organisatie
 • Door het gedeeltelijk wegnemen van de dagelijkse zorgen om het bestaan, het bieden van structuur, kunnen wij gezinnen nieuwe energie en motivatie geven om na te denken over de toekomst. Wij praten ook over leer-of werktrajecten rekening houdend met hun kwetsbaarheid. Veelvuldig is vrijwilligerswerk al een mooi doel.
 • Belangrijk om te noemen is de “ No Door Closed” visie. We zoeken met het gezin de hulp, die nodig is. En mocht dat niet binnen de gevestigde paden zijn.Lopen we wat langer mee en zetten de zoekvraag breder uit bij de partnerschappen in de Drechtsteden.
 • Taalontwikkelingen leesvaardigheid. St.Debster’s hecht veel waarde aan een goede taalontwikkeling en leesvaardigheid om aansluiting met de maatschappij te kunnen behouden. In de verjaardags tas is daarom bewust gekozen voor een leesboekje aansluitend bij de belevingswereld van het kind. St. Debster’s stimuleert zo indirect de taalontwikkeling en leesvaardigheid.
 • Debster’s wil middels het spelen van gezelschapspellen de onderlinge gezinsband stimuleren en versterken. Bij het spelen van gezelschapsspellen wordt een beroep gedaan op luistervaardigheid, omgaan met winst en verlies. Het stimuleert kinderen (en volwassenen) in hun cognitieve ontwikkeling. Minima gezinnen krijgen daarom met Kerst bij een Kerstpakket een gezelschapsspel.