• 06 - 23 31 41 13
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens en bestuur

Statutaire naam:                  Stichting Debster’s

Statutaire zetel:                    Dordrecht en omstreken

RSIN:                                   863721758

Rechtsvorm:                         Stichting

Postadres:                            Soembastraat 45, 3312 HT Dordrecht

Bezoekadres:                       Soembastraat 45, 3312 HT Dordrecht

Afhaal locaties:                    Crabbehof, Wielwijk, Krispijn, Centrum,

                                               Indische buurt, Sterrenburg, Drechtsteden

Telefoonnummer:                06 23 31 41 13

Opslagruimtes:                    Timorstraat 16

Website:                                www.Debstersgo.nl

E-mailadres:                       info@Debstersgo.nl

K v K nummer:                     85730297     

Akte van oprichting:             2 maart 202

Bestuur

Voorzitter:                                         Debora van der Klei- van den Berg

Secretaris:                                      J. van den Boogaart

Penningmeester:                            Eveline Maria van Leeuwen

 

Klankbord groep :

Dhr. C. Onwijn                                 precair beheerder hypotheken RABO bank

Dhr. A Roobol                                  Boekhouder

Dhr. M. van Manen                         mVm-Webdesign                

 

De Klankbord groep kan halfjaarlijks bijeen komen, om met het bestuur de voortgang van de activiteiten en de nieuwe ontwikkelingen van de St. Debster’s te bespreken. De Klankbord groep heeft een adviserende rol.